Hva er fritt testosteron?

Testosteron er et viktig hormon som virker ved å gå inn i celler og binde seg til spesielle reseptor proteiner som så endrer avlesning av gener og derved fører til de kjente effektene av testosteron. 

I blodet finnes den overveldende andelen av testosteron (~98%) bundet til proteiner som sex hormon bindende globulin (SHBG) og albumin. Testosteron er betydelig sterkere bundet til SHBG enn albumin. Bare 1-2% av testosteron finnes fritt løselig i blodplasma. Man antar at det kun er det frie testosteronet som kan diffundere inn i cellene og utøve sin biologiske effekt. Derfor blir det viktig å ha et mål på fritt testosteron.

Totalt testosteron (tT) = proteinbundet T + fritt T (T) 

Det er kun noen få % av totalt testosteron som er fritt testosteron fordi testosteron er et fettstoff med svært liten løselighet i vann. I tillegg er testosteronet bundet til plasmaproteinene albumin, orosomukoid og corticosteroid binding globulin (CBG),løsere bundet og mer biotilgjengelig enn det som er bundet til SHBG. Omtrent 50 % av testosteronet er bundet fast til SHBG, mens det biotilgjengelige utgjøres av det frie og løst bundne til andre plasma proteiner (Figur 1). Det er mange forhold som påvirker nivået av SHBG i blodet, og det blir en klar økning med alderen.

Figur 1. Testosteron i blodet er bundet hardt til sex hormone binding globulin (SHBG), og betydelig svakere til minst tre proteiner som albumin, corticosteroid binding globulin (CBG) og orosomucoid (ORM). Kun noen få % er fritt løselig i blodplasma (Goldman AL et al. 2017).


Det normale referanseområdet for totalt testosteron er 8-35 nmol/L for menn fra 14 år og oppover, mens det frie testosteronet er i området 120-750 pmol/L (Tabell 1). 

Konsentrasjonen av SHBG i plasma er ifølge Fürst medisinske laboratorium 8-60 nmol/L for menn (14-59 år) og 15-90 nmol/L (> 60 år).

Fritt testosteron er viktig

Det har lenge vært diskusjon om hvilken andel av testosteron i blodet som er viktig for de biologiske effektene. De fleste studiene tyder på at den andelen som er bundet til SHBG er lite tilgjengelig for å nå celler hvor testosteron kan utøve sine effekter, mens det frie og løst bundne testosteronet (til albumin, orosomukoid og CBG) kan virke (Rosner et al. 2007). 

Metode til måling av testosteron

Det kompliserte bildet med testosteron i fri og bundet tilstand har gjort det vanskelig å finne en god metode for å få relevante testosteron nivåer i blodet. Grunnlaget for meningsfulle resultater er bestandig gode metoder for å måle både testosteron og SHBG. Vitas AS benytter avanserte og nøyaktige metoder til å måle testosteron (HPLC-massespektrometri) og SHBG (ELISA, en immunologisk metode). Mange laboratorier måler begge disse verdiene i blodet og angir en indeks mellom testosteron/SHBG x 100 som kalles Fri Androgen Indeks (FAI). Selv om FAI ikke er direkte uttrykk for fritt testosteron gir den et indirekte mål på det testosteronet som er biotilgjengelig. FAI er 30-150 for friske, voksne menn. Verdier som er under 30 tyder på for lave nivåer av fritt testosteron. 

PersonTotalt testosteronFritt testosteronSHBGFAI
Kvinner< 3.0 nmol/L~ 14 pmol/L23-100 nmol/L0.4-8.4
Menn 14-59år8-35 nmol/L120-750 pmol/L8-60 nmol/L30-128
            > 60år8-35 nmol/L120-750 pmol/L15-90 nmol/L14-120

Tabell 1. Konsentrasjoner av totalt og fritt testosteron, sexhormon bindende globulin (SHBG) og Fri Androgen Indeks (FAI = Testosteron/SHBG x100)

Konklusjon

Fritt, biotilgjengelig og fast bundet testosteron kan i ulik grad nå inn i kroppens celler og gi biologiske effekter. Den mest praktiske og beste måten å få et mål på det testosteronet som kan nå cellene på er ved hjelp av fri androgen indeks (FIA = Testosteron/SHBG x100). 

Videre lesing

  • Goldman AL et al. Reappraisal of testosterone’s binding in circulation: physiological and clinical implications. Endocrin Rev 2017, 38, 302-24 doi: 10.1210/er.2017-00025 
  • Fürst medisinske laboratorium https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/shbg/ hentet 02.02.2023
  • Rosner W et al. Position statement: utility, limitations, and pitfalls in measuring testosterone: an Endocrine Society position statement. J Clin Endocrinol Metab 2007, 92, 405-13 doi:10.1210/jc.2006-1864

02.02.2023 CA Drevon

Les også:

T+ er et unikt kosttilskudd for menn.

Prøv T+ i to måneder til halv pris

Lær mer om det unike kosttilskuddet for menn