Hvordan reguleres produksjonen av testosteron?

Hvor dannes testosteron?

Det aller meste testosteronet dannes i noen spesielle celler i testiklene som kalles Leydig celler (Figur 1).

Figur 1. Utsnitt av en testikkel med gangsystem til venstre. Et utsnitt og forstørrelse av en av gangene til høyre viser dannelsen av spermier (de blå cellene som blir mørkere) innover mot midten av gangen. På utsiden av ytterkanten ligger de store Leydig cellene med brune kjerner som danner testosteron (Washburn et al. 2022).

Hvordan styres produksjonen av testosteron?

Den øverste styringsenheten for produksjon av testosteron ligger i hjernen og kalles hypotalamus (Figur 2) som skiller ut gonadotropin-releasing hormon (GnRH) som virker på hypofysen (en liten utvekst midt under hjernen); her skilles ut luteiniserende hormopn (LH), som via blodet når Leydig cellene i testiklene og stimulerer til produksjon og utskillelse av testosteron i blodet. Testosteron utskilt i blodet har negativ feedback på GnRH og LH. Testosteron fra Leydig cellene og inhibin fra Sertoli cellene virker ved negativ feedback på hypotalamus og hypofysen slik at ikke for mye testosteron produseres.

Figur 2. Hypotalamus i hjernen skiller ut gonadotropin releasing hormon (GnRH) som bidrar til at follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) påvirker henholdsvis Sertoli og Leydig cellene i testiklene. Sertoli cellene forankrer, beskytter, ernærer og stimulerer cellene som blir til sædceller. Leydig cellene i testiklene står for ca. 90% av testosteron syntesen i kroppen. Hormonet inhibin dannes i Sertoli cellene og virker sammen med testosteron fra Leydig cellene med negativ feedback på frigjøring av GnRH fra hypotalamus og FSH og LH fra hypofysen (https://www.codybeals.com/2014/07/how-i-triumphed-over-low-testosterone/). 

Konklusjon

Testosteron produksjon reguleres fra hjernen og dannes for det vesentlige i testiklene og litt i binyrene. Konsentrasjonen av testosteron i blodet er 10-35 nmol/L, mens kvinner har 0.5-2.4 nmol/L. Testosteron virker på de aller fleste celler i kroppen og har en meget sterk effekt på utvikling av kjønnsorganer, muskelmasse, muskelstyrke, benvevsstyrke, hår- og skjeggvekst og på psykiske trekk som aggresjon. Dette er hormonet som særlig utgjør forskjellen mellom menn og kvinner, i tillegg til at kvinner har en rekke kvinnelig kjønnshormoner.

Videre lesing:


18.01.2023 CA Drevon

Les også:

T+ er et unikt kosttilskudd for menn.

Prøv T+ i to måneder til halv pris

Lær mer om det unike kosttilskuddet for menn