Energitest for menn

AMS (The Aging Males’ Symptoms scale) er den mest brukte skalaen i verden når det kommer til å måle helserelatert livskvalitet og symptomer hos aldrende menn. Ved å svare på 10 enkle spørsmål om deg selv, får du en score. Lav score trenger ikke bety at du behøver behandling, men kan være en pekepinn på at du bør gjøre tiltak: