Test poziomu energii

Skala objawów starzenia się mężczyzn (Aging Males Symptoms w skrócie AMS) jest najczęściej stosowaną metodą pomiaru jakości życia związanej ze zdrowiem oraz pomiaru objawów zmian zachodzących wraz z wiekiem u mężczyzn. Test składa się z dziesięciu pytań. Niski wynik testu niekoniecznie oznacza, że potrzebujesz leczenia, ale może wskazywać na to, że musisz zwrócić uwagę na swój poziom testosteronu: