Testosterontesten

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) er en enkel test som kan gi indikasjon på testosteronnivået ditt. Ved å svare på 10 enkle spørsmål om deg selv, får du en score. Lav score trenger ikke bety at du behøver behandling, men kan være en pekepinn på at du bør gjøre tiltak. Forskning har vist at testen fanger opp over 80 % av de som har testosteronmangel: