Testosterontesten

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) er en simpel test, der kan give dig et fingerpeg om, hvordan dit testosteronniveau er. Testen indeholder ti spørgsmål. En lav samlet score betyder ikke nødvendigvis, du har brug for behandling, men giver et vink om, at du skal gøre noget ved dine testosteronværdier. Forskning viser, at testen finder 80 % af dem, der har testosteronmangel.