Polityka prywatności

Firma Puromega Nordic AS, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych klientów, dostawców i innych osób. Nasza polityka prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności, gdy prowadzisz z nami interesy za pośrednictwem naszej strony internetowej lub kontaktujesz się z nami w inny sposób, na przykład przez e-mail, telefon lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Poniższe informacje określają, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego to robimy i jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Puromega Nordic AS, reprezentowany przez CEO. Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak przetwarzamy dane osobowe, nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norwegia
Email: support@tplus.com
Telefon: 041-849 54 50
Organizacja no.: 9160 55 285

Dlaczego zbieramy dane osobowe i jakie dane zbieramy

Wstęp

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe do różnych celów, w zależności od tego, czy wykorzystujemy dane kontaktowe naszych klientów lub dostawców do wysyłania newslettera, czy też kontaktujesz się z nami w innych celach.

Twoje zamówienia

Składając u nas zamówienie, nawiązujesz z nami stałą relację. Nasz system przechowuje Twoje imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail i datę urodzenia. Tutaj również przechowujemy informacje o zakupionych produktach i innych aktualnych subskrypcjach.

Rejestrowane przez nas dane osobowe to głównie dane, których potrzebujemy, aby móc dostarczyć Ci produkty i skontaktować się z Tobą w związku z subskrypcją. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zawartą z Tobą umową.

Ze względów bezpieczeństwa zapisujemy również adres IP użyty do rejestracji zamówienia. Robimy to, aby zapobiec oszustwom. Puromega Nordic AS przenosi swoje prawa do Arvato Finance AS, która obsługuje płatności za faktury i przetwarza dane osobowe dotyczące zakupów dokonanych od Puromega Nordic AS.

Jesteśmy również zobowiązani do zapisywania danych osobowych przekazanych przy składaniu zamówień w celu wypełnienia naszych zobowiązań zgodnie z przepisami dotyczącymi raportowania, obsługi opłat oraz wszelkich gwarancji/przetwarzania zwrotów. Oznacza to, że nie usuwamy danych historycznych przez co najmniej pięć lat.

Obsługa klienta

Kiedy nawiążesz z nami relację klient – sklep, chcielibyśmy wiedzieć, co myślisz o produkcie. Jeśli chcesz przekazać opinię, może ona zostać opublikowana na naszej stronie internetowej, jeśli wyrazisz na to zgodę. Wtedy pojawi się Twoje imię, jeśli je podałeś.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych

Subskrypcja newsletter

Zapewniamy obecnym i potencjalnym klientom możliwość otrzymywania biuletynów, informacji o naszej działalności, rekomendacji produktów, ofert konkurencji i innych ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych.

Usługi te są dobrowolne i można nich zrezygnować w dowolnym momencie. Możesz łatwo wypisać się z listy e-mailowej, klikając „Anuluj subskrypcję biuletynów” na dole otrzymanej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailem.

Dla obecnych klientów informacje o produktach są wysyłane zgodnie z ustawą o marketingu. Możemy również wysyłać biuletyny po zakończeniu relacji z klientem lub innym osobom, które chcą otrzymywać nasz biuletyn, ale w takich przypadkach wymagana jest zgoda.

Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym możemy analizować źródła ruchu przychodzącego, analizować co jest klikane, generować statystyki itp., aby ulepszać nasze strony i promować nasze produkty.

Więcej informacji o plikach cookie i używanych przez nas plikach cookie znajduje się tutaj.

Social media

Puromega Nordic AS aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Snapchat. Należy pamiętać, że jeśli odwiedzasz nas za pośrednictwem tych platform medialnych, obowiązują zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych witrynach, tj. mają pierwszeństwo przed naszą polityką.

Publikujemy newsy, atrakcyjne oferty i konkursy w mediach społecznościowych. Jeśli weźmiesz udział w konkursie za pośrednictwem mediów społecznościowych, możliwe będzie zarejestrowanie Twoich danych osobowych w naszych systemach. Te rejestracje są dokonywane po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

Korzystamy również z mediów społecznościowych do marketingu bezpośredniego, dlatego reklamy naszych produktów mogą być publikowane na Twoich profilach w mediach społecznościowych. W tym celu wykorzystujemy Twój adres e-mail do kierowania naszych reklam. Ujawniamy Twój adres e-mail stronie trzeciej dopiero po uzyskaniu Twojej zgody.

Ujawnianie danych osobowych innym osobom

Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub w przypadkach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dotyczy to w szczególności zamówień, w celach księgowych, marketingowych lub jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę. W związku z przesyłkami np. usługodawcy, z których korzystamy (spedytorzy, firmy logistyczne, banki) będą mieli dostęp do danych, których potrzebują do realizacji zlecenia. Usługodawcy są upoważnieni do wykorzystywania danych wyłącznie w celu wykonywania określonych zadań.

Puromega Nordic AS korzysta z usług zewnętrznych dostawców (podmiotów przetwarzających dane), którzy mogą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu. W takich przypadkach zawieramy pisemne umowy dotyczące przetwarzania danych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji na wszystkich etapach procesu. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszych podmiotach przetwarzających dane, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie UE/EOG.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Oznacza to na przykład, że dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, zostaną usunięte, jeśli ją wycofasz. Dane osobowe, które przetwarzamy w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, są usuwane po doprowadzeniu do zawarcia umowy i wypełnieniu wszystkich zobowiązań umownych lub ustawowych.

Puromega Nordic AS poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i regularnie przeprowadza kontrole, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

Twoje prawa, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe

Możesz zażądać wglądu do Twoich danych osobowych, a także w każdej chwili zażądać ich zmiany, poprawienia lub usunięcia.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, poprawiania, usuwania itp. można kierować do support@tplus.com. Przed otrzymaniem informacji poprosimy Cię o potwierdzenie swojej tożsamości lub podanie dodatkowych informacji. Robimy to, aby zapewnić, że ujawniamy tylko Tobie Twoje dane osobowe – a nie komuś podszywającemu się pod Ciebie.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane osobowe, które nam przekazałeś, zostały wydane w ustrukturyzowanym i możliwym do przeniesienia formacie. Nazywa się to prawem do przenoszenia danych i dotyczy danych, które przekazałeś nam za zgodą lub umową.

Reklamacje

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych nie odpowiada opisowi, który tu podajemy lub że w inny sposób naruszamy przepisy dotyczące danych osobowych, możesz skontaktować się z nami po adresem support@tplus.com

Zmiany

W przypadku zmiany naszych usług lub przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, informacje, które otrzymałeś tutaj mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej.