Unikt kosttillskott
för män

T+ är ett receptfritt alternativ till testosterontillskott.
Naturligt, utan biverkningar.

Allmänna köpvillkor

1. Avtal

PurOmega Nordic AS säljer hälsokostprodukter på abonnemang enligt valt leveransintervall utan förpliktelse att köpa eller bindningstid.

Avtalet består av information som finns angivet på hemsidan samt i dessa avtalsvillkor. Avtal kan ingås av den som har fyllt 18 år och är myndig.

2. Definition av avtalsparterna

Med ”Säljaren” avses: PurOmega Nordic AS
Org. nr: 916 055 285
Adress: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge
E-post: support@tplus.com
Telefon: 041-849 54 50

Med ”Köparen” avses den person som anges som köpare i beställningen. Köparens namn framgår av orderbekräftelsen. Köparen benämns nedan även med ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

Med ”Tjänsten” avses abonnemangstjänsten.

Med ”Produkten” avses den vara som levereras i samband med abonnemangstjänsten.

Kontaktinformation, kundservice

Telefon: 041-849 54 50
E-post: support@tplus.com
Postadress: PurOmega Nordic AS, PB 28, 0415 Oslo, Norge

Lager och returadress

Reklamlogistik AB/ PurOmega
Lagervägen 36
13650 Jordbro
SVERIGE

3. Om avtalets ingående, godkännande och ändring av avtalsvillkor

Avtalet är bindande för båda parter när beställningen har mottagits av Säljaren. När beställning mottagits skickar Säljaren en orderbekräftelse till Köparen via e-post med angivande av beställd(a) produkt(er), pris och leveransintervall. Köparen bör kontrollera orderbekräftelsen och omgående meddela Säljaren om orderbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen.  Samtidigt med orderbekräftelsen översänds dessa avtalsvillkor, ångerblankett och information om ångerrätt.

Avtalsvillkoren kan vara föremål för ändringar vid särskilda behov och/eller ändringar eller tillägg på grund av myndighets beslut. Avtalet innebär att du godkänner uppdateringar/ändringar av avtalsvillkoren. Nya avtalsvillkor meddelas på Säljarens hemsida och/eller medföljer som bilaga till din nästa leverans.

4. Abonnemang, giltighetstid och uppsägning

Vid beställning ingår Köparen abonnemangsavtal för önskad Produkt enligt det pris och leveransintervall som anges i orderbekräftelsen. Abonnemanget är utan bindningstid och löper till dess Köparen säger upp det.

Uppsägning av abonnemang ska ske 14 dagar före nästa schemalagda leverans. Sista dag för uppsägning står angivet på din faktura.  Uppsägning kan göras till kundservice (se punkt 2) via telefon, e-post eller brev. Vid för sen uppsägning förpliktigar du dig att ta emot nästa planerade försändelse så länge abonnemanget gäller.

Säljaren förbehåller sig rätten att stoppa leveransen av Produkten och avbryta Tjänsten om betalning uteblir för två eller fler försändelser, eller om Köparen inte längre kan anses vara kreditvärdig.

5. Köptrygghet

Du kan när som helst ta kontakt med kundservice om du vill ändra, skräddarsy eller göra ett uppehåll i ditt abonnemang.

6. Leverans

Leverans av Produkten sker via post direkt till din brevlåda.  I normala fall kommer du att motta den första försändelsen 3-10 dagar från beställningsdatum, och senast inom 20 dagar efter beställningsdatum.   Därpå följande försändelser av Produkten kommer att skickas enligt det leveransintervall som anges på orderbekräftelsen, plus/minus 10 dagar beroende på postgången.

7. Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange skälet till detta. Ångerrätten upphör 14 dagar efter att du, eller den du har angett som mottagare, har tagit emot Produkten.

För att utnyttja ångerrätten måste du klart och tydligt meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet, till exempel via brev, fax eller e-post.

Telefon: 041-849 54 50
E-post: support@tplus.com
Postadress: Bjørumsvegen 15, pb 19, 4855 Froland, Norge

Om du säger upp avtalet kommer vi att kreditera obetalda fakturor eller betala tillbaka alla inbetalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som följer om du har valt en annan typ av leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag vi får anmälan om ditt beslut att säga upp detta avtal.

När vi betalar tillbaka pengarna använder vi samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället, såvida inte annat överenskommits.

Du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter på grund av återbetalningen.

Vi förbehåller oss rätten att vänta med återbetalningen till dess att vi har fått Produkten(erna) i retur, eller till dess att du kan dokumentera att Produkten(erna) är returnerade, beroende på vilket av dessa alternativ som inträffar först.

Du måste returnera Produkten(erna) till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum då du meddelat oss om att du vill säga upp avtalet. Använd den returadress som anges i punkt 2 ovan.

Med hänsyn till hälsa och hygien måste Produkten(erna) returneras utan att förseglingen brutits, annars förlorar du ångerrätten.

För ordinarie försändelser enligt Tjänsten gäller inte ångerrätten. Ångerrätten gäller endast vid den första leveransen av Tjänsten.

Du måste betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Om Säljaren debiteras portoavgift som skulle ha betalats av dig för den returnerade Produkten, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig upp till 129:-.

Vid retur av Produkt(er) som inte omfattas av ångerrätten ska ingen kreditering av fakturan göras. På Köparens begäran kan Produkten (Produkterna) dock skickas ut på nytt mot en avgift på 49:-.

Du ansvarar för eventuell värdeminskning av varorna som beror på annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion.

Förutom ångerrätten har Köparen allmän reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. För mer information, se punkt 8.

8. Reklamation

Vid förseningar eller brister hos Produkten/Tjänsten gäller reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Du kan reklamera Produkten fram till det bäst-före-datum som anges på förpackningen förutsatt att Produkten förvaras torrt, svalt och inte utsätts för direkt solljus.

Köparen är skyldig att inom rimlig tid efter det att han/hon upptäckt eller borde upptäckt brist meddela detta till kundservice.

Säljaren ska inte bära något ansvar för driftstopp eller felaktiga priser och felaktig information om detta beror på förhållanden som står utanför Säljarens kontroll, såsom tekniska problem, inklusive men inte begränsat till strömavbrott, överbelastning och sabotage.

9. Priser och betalning

De priser som anges vid beställning och som även anges i orderbekräftelsen är gällande enligt avtalet.

Betalning för produkterna sker i enlighet med gällande villkor för den valda betalleverantören. Vi erbjuder för närvarande betalning via Stripe (Kort) och faktura.

Faktura:
Avtalet fullgörs vid betalning av faktura. Vid varje försändelse medföljer en faktura som ska betalas inom 14 dagar. Fordran/fakturan överlåts i sin helhet till Riverty Sweden AB.  Säljarens fordran kan endast regleras genom betalning till Riverty Sweden AB.  Säljaren har panträtt i Produkter levererade till Köparen till dess full betalning inklusive eventuella avgifter, räntor och omkostnader erlagts.

Säljaren, i samarbete med Riverty Sweden AB, förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på Köparen vid beställning, löpande under avtalsperioden samt vid utebliven betalning. Om en kreditupplysning tas kommer en kopia av uppgifterna att skickas till Köparen med brev eller e-post.

Betalning ska ske senast det betalningsdatum som anges på fakturan. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om betalning uteblir skickas kravet till inkasso och lagstadgade dröjsmålsräntor och avgifter tillkommer.

Vid utebliven betalning kan Säljaren avsluta Tjänsten utan föregående meddelande (se punkt 4).

10. Beställningsuppgifter, personuppgifter och kundkontakt

All beställningsinformation och alla personliga uppgifter som lämnats av Köparen vid beställning lagras i Säljarens system.

Personuppgifter och beställningsinformation behandlas med sekretess i enlighet med personuppgiftslagen.  Informationen används för att hantera ditt kundkonto, såsom att informera dig om Säljarens produkter, tjänster och andra förmåner.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part men kan komma att användas av Säljaren. Personuppgifter och beställningsinformation kan i vissa fall lämnas ut på begäran av myndigheter eller i samband med kreditkontroll av Köparen, samt vid uppföljning eller indrivning av obetalda fordringar.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig och du har även rätt att kräva att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras.

Du förpliktar dig att informera Säljaren vid ändringar av dina personuppgifter som kan ha betydelse för utförandet av Tjänsten.

11. Produktinnehåll, användning och effekt

Säljaren frånsäger sig allt ansvar vid oaktsam användning av Produkten. Produkten är klassificerad som ett kosttillskott eller kosmetika i enlighet med norsk lag och alla tillhörande regler för märkning och användning av kosttillskott eller kosmetika.  Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagsdosen bör inte överskridas. Kosttillskott ska förvaras mörkt, torrt och inte över rumstemperatur. Kosttillskott bör förvaras utom räckhåll för barn.  Kosttillskott bör inte användas vid graviditet eller amning. Kosttillskott bör inte användas av personer under 18 år.

Säljaren rekommenderar alla att konsultera läkare innan Produkten används, i synnerhet i de fall då man är medveten om nuvarande eller tidigare sjukdomar och tillstånd, eller vid användning av läkemedel.  Läs och följ doseringsinformationen på förpackningen/broschyren noga innan användning.

Säljaren kan ändra Produktens recept (innehåll, sammansättning, broschyrer och förpackning) utan föregående meddelande och utan att särskilt informera kunden om detta så länge Produktens nya innehåll har motsvarande effekt som den ursprungligen levererade Produkten. Vid ändringar av recept som kan innebära fara för skaldjursallergiker, mjölk-/laktosallergiker, glutenallergiker, äggallergiker och nötallergiker är Säljaren skyldig att skriftligen informera om detta.

Produkten är ett kosttillskott eller en kosmetisk produkt vars effekt kan ha visats genom kliniska studier, historisk användning, facklitteratur eller sanningsförsäkringar om enskilda ingredienser, sammansatta ingredienser eller Produkten. Eftersom kosttillskott och kosmetika har olika effekt på olika individer kan effekten inte garanteras i det enskilda fallet och Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomiska, hälsomässiga eller andra förhållanden som följer av Produktens effekter i samband med Köparens användning.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet ska följa norsk lag. Tvist mellan Köparen och Säljaren ska försöka lösas genom förhandlingar. Rätt forum är Oslo Tingsrätt.

Prova T+ i 2 mån. till halva priset!

 • T+ (2 mån. förbrukning)

  349:-

  (698:-)

 • Frakt

  0:-

 • Totalt:

  349:-

 • Utvecklad för att normalisera den fria testosteronnivån i kroppen
 • Fenugreek extrakt med den högsta nivån av Protodioscin på marknaden
 • Med vitamin D, zink och magnesium

Ja! Jag vil prova T+ i två månader till halva priset:

Utan bindingstid Gratis frakt

T+ för män

Energi(1)

Muskler(2)

Fysik(3)

Lust(4)

Zink (4) bidrar till att bibehålla normala testosteronvärden och en normal fertilitet och reproduktionsförmåga. Riboflavin (1) och pyridoxin (1) bidrar till att minska trötthet och orkeslöshet samt bibehåller och balanserar den hormonella aktiviteten. D-vitaminer (2,3) bidrar till att stärka skelettet, benbyggnaden och immunförsvaret och främjar en normal muskelfunktion. Magnesium (1) och niacin (1) bidrar till en normal funktion hos muskulaturen, energiomsättningen och nervsystemet.

Vad är T+?

T+ är ett skonsamt alternativ till testosterontillskott för män som innehåller örter, vitaminer och mineraler. T+ är designat för att normalisera den fria testosteronnivån i kroppen.

Prova T+ til halva priset

Läs mer om det unika kosttillskottet för män